Login

Februar 2020

Biskop Marianne Gaarden har tilbudt Beth Marie en forlængelse af præstevikariatet til 30. juni 2020, på 50 %, som Beth har takket ja til.

 

Præstenopgaven omfatter betjening af Kappel-Langø-Arninge og Vestenskov, samt bidrage ved konfirmandundervisningen i Stormarkskirken i Nakskov hver tirsdag.

 

Beth Marie er censor for AU, Innovation, Produkt og Produktion, i faget produktionsoptimering d. 7. feb. 2020 på Zealand i Slagelse. "Det er altid en fornøjelse at høre, hvad mine kolleger har lært de studerende", udtaler Beth.

 

Forsvarsministeriet har workshop den 25. feb. 2020 i Fredericia med titlen: Udsatte veteraner i beskæftigelse, herunder fleksible ansættelser og ordninger. Beth deltager som repræsentant fra Veteran JumpStart og ser frem til videndeling med andre aktører. www.veteranjumpstart.dk 

 

Som bosidende privat på Lolland, er det dejligt at læse, at kommunen har valgt at prioritere Veteranindsatsen i år og Beth har dialog angående dette med formand for social- og arbejdsmarkedsudvalget Vibeke Grave, i håb om at VeteranJumpStart kunne få mulighed for at hjælpe PTSD-ramte Veteraner på Lolland tættere på arbejdsmarkedet, som vi har gjort i andre egne af landet.

Januar 2020

Rigtigt Godt Nytår 2020

 

Vores 10 års jubilæumsår.

 

Mange spændende opgaver er løst på de 10 år. 3 firmaer opstod og endte i at vi samlede aktiviteterne under et cvr nr og ApS.

 

Nu tager vi hul på et nyt årti, Gud ved hvad det vil bringe?

 

Vi håber at blive udfordret fortsat og udvikle os, så vores kunder fortsat kan få den gode oplevelse, som de er vant til.

 

I januar er der fart på og det handler både om møde med Københavns Erhvervshus, ny beskæftigelseslovgivning, forskellige Nytårskure og netværksmøder.

 

Efter aftale med KEA er der programsat et forløb med Kvalitetsoptimering med Six Sigma i foråret hvor medarbejdere i job kan opkvalificeres i processer. Se KEA.dk opkvalificering.

 

Beth Marie er endvidere booket som censor i Produktionsoptimering i starten af februar.

November 2019

Det kom som en stor, glædelig overraskelse, at biskop Marianne Gaarden fra Lolland-Falster stift henvendte sig til Beth Marie og tilbød en stilling som præst ved Kappel kirke fra 1-12-19, foreløbig deltid og i 3 måneders vikariat. Området er 4 kirker: Kappel, Langø, Vestenskov og Arninge.

 

Beth var til bispeeksamen 1. nov. 2019 og bestod. Derfor ordineres Beth i Maribo domkirke den 17. november kl. 16.

 

Det betyder så meget for Beth, at drømmen om at bruge den teologiske embedseksamen fra 2001, nu realiseres.

 

Med hensyn til Beths arbejde i firmaet, bliver visse projekter færdiglavet hurtigst muligt, men fremadrettet er planen, at Beth fortsat arbejder tirsdag, onsdag og torsdag for sine kunder.

December 2019

Hagemann. Center for Udvikling's direktør Beth Marie Larsen Hagemann udfordres pt af sine mange opgaver for kunder over hele Sjælland og sine præsteopgaver i Vestre Provsti på Lolland.

 

Faktuelt betyder det, at Beth prædiker juleaften, første og anden juledag. Samtidig i december karrierevejleder hun akademikere for både Københavns Jobcenter og Frederiksberg Akademikercenter. Og ydermere er der fuld fart på at få lavet fondansøgninger for Plejecenter Solbakken og BoligKorsør's Vandhave.

 

"Det er en stor fornøjelse at sprede sine evner i så mange retninger", siger Beth.

 

I forbindelse med ansættelsen som præst, skal Beth opkvalificeres som "Ny Præst" i et flere årigt program.

Oktober 2019

Hvad sker der bl.a. i oktober for firmaet:

 

Bolig Korsør: Skovparkens Vandhave - møde i styregruppen mhp. budget og kommende presse-event den 1. oktober

 

Lovestorm ambassadørernes middag på Hotel Sakskøbing den 2. oktober, hvor Beth er ny ambassadør for Lolland-Falster.

 

Træfpunkt HR 2019 i Øksnehallen den 2. og 3. oktober 2019 - Danmarks største og mest velbesøgte HR-event, der kommer Beth Marie selvfølgelig også for at følge med i de nye trends.

 

KMD kursus i klagesager indenfor dagpengeområdet på Frederiksberg Akademikercenter den 2. oktober.

 

Go' high i Haslev besøges med Soraner Q-netværket 5. oktober.

 

Det danske censorkorps mødes til den årlige konference på Zealand, Roskilde, den 23. oktober. Vigtig videndeling og netværk, når man er ude som censor i IPP (innovation, produkt og produktion).

 

Bigum digital Markedsføring, intro den 24. oktober.