Login

November 2020

I november giver "Hagemann. Center for Udvikling" to tilbud:

 

- et undervisningsforløb på 10 ETCS-point på Kvalitetsoptimering til kursister hos KEA; Københavns Erhvervsakademi.

 

Forløbet er et 6 ugers forløb med undervisning, individuelle opgaver og aflevering af en case til eksamen med ekstern censor. Beth Marie laver undervisningsplanen og underviser selv. "Det er altid spændende at møde nye studerende, som vil certificeres i deres arbejdsområde".

 

- et undervisningsforløb for akademikere som vil gå freelancevejen i deres karriere, for Frederiksberg Akademikercenter.

 

Forløbet er bygget op på den enkeltes ide om hvor der kan findes freelanceopgaver. En branchekendt mentor skal følge dem og støtte med opgaver, deltidsjob eller et praktikforløb på 4 uger.

 

Der er en mulig erhvervslejer på vej til hovedkontoret på Nykøbing Landevej 58, 4200 Slagelse. "Det er en glæde hvis en anden virksomhed kan anvende vores lokaliteter og indgå i kontorfællesskab", siger Beth Marie.

Oktober 2020

Efteråret er på vej og giver tid til refleksion over samtale-typer; i "Hagemann. Centr for Udvikling" arbejder vi med udvikling, mennesker og områder/projekter som vil noget andet end der, hvor de er lige nu.

 

Til det bruges elementer af samtaletyperne opremset nedenfor:

 

Coaching gør personen i stand til at træffe bevidste beslutninger og handle, så personen bliver herre i eget liv.

 

Supervision af en anden, gør at den anden kan løse arbejdsopgaver med større tilfredsstillelse.

 

Mediation er når der er en 3. person, som oversætte udfordringer mellem to parter.

 

Vejledning hænger sammen med viden om et bestemt område eller lovgivning, som formidles videre til en, som ikke ved så meget.

 

Kognitiv terapi er at lære den enkelte at tænke positivt ud fra, at vi er hvad vi tænker, - lært af oplevelser og erfaringer fra ungdommen, for at få fokus væk fra depression og "ked af det".

 

Systemisk terapi er at behandle menneskelige problemer ud fra en social kontekst, fx i familien.

 

Narrativ terapi tager udgangspunkt i at vi er en del af historien, af fortællingerne og for at få et godt liv, må vi nogen gange finde på nye historier for at bryde mønstre.

 

Socialkonstruktivismen er sammenhængen med vores sociale omgivelser og deres påvirkning af en selv. Det miljø du befinder dig i, påvirker dig.

 

Dialogisk terapi mellem en mentor og en mentee opstår, når mentor spørger ind og er fordomsfri og uden holdning til noget, som mentee udtaler sig om eller har holdning til. De drøfter på den ene og på den anden side.

 

Reflekterende team er så moderne, hvor man lytter, siger sine tanker højt og modtageren reflektere over udsagnene. Der kan opstå mange nye gode ideer.

August 2020

10 - års jubilæums måned

 

Tiden flyver afsted og mange opgaver er blevet løst. Det er dejligt at kunne se tilbage på og fremad med gode opgaver i støbeskeen.

 

Deltidsbeskæftigelse som sognepræst satte en streg under, at vi skal have med mennesker at gøre.

September 2020

Et nyt 10-år er åbnet:

 

Måneden lagde ud med Lolland-Falsters Stiftspræstestævne i Maribo, den 1. og 2. september. Beth Marie deltog, selvom Stiftsvikarstillingen var ophørt 31-8-20. Der var mange spændende oplæg og dejlig sangundervisning samt andagt i Maribo Domkirke.

 

"Det giver en indre sjælero at deltage i disse stævner og mødet med præstekolleger er fantastisk", siger Beth

 

På sigt er det en plan at finde et embede at søge, deltid eller fuldtid, det må fremtiden vise.

 

I hovedkontoret på Nykøbing Landevej 58, Slagelse, har der været temmelig store udfordringer med en lejer i privat-huset som ikke kunne vedligeholde ejendommen som aftalt i lejekontrakten. Det vil tage noget tid endnu før hovedkontoret er visibelt for kunder og samarbejdspartnere, desværre. Men vi arbejder på det, som man siger...

 

På karrierevejledningssiden er der travlhed med akademikere, som har mistet arbejdet pga. Corona-krisen eller er nyuddannede, og som vil hjælpes videre i deres karriere. Vi tilbyder individuel vejledning i 3 måneders forløb og har normalt en effekt på 89% i job efter 3 månederes forløb.

 

Vores indsats i forbindelse med det store projekt Vandhaven har desværre ikke båret frugt endnu: vi fik afslag fra en af de store fonde. Det får os dog ikke til at tabe modet, så nu afventer vi kundens næste ønske.

 

 

Juli 2020

Det er en god nyhed, at der endelig er blevet sendt en fondsansøgning afsted for Bolig Korsør.

 

Efter flere års arbejde, har fundraiser Beth Marie Larsen Hagemann samlet alle trådene og budget, så ansøgningen kunne sendes til Real Dania (den 22-6-2020).

 

Der søges om midler til at realiserer ideer til at genanvende regnvand i afdeling "Skovparken" i Korsør. Ideerne er både som natur-vand-oplevelser og som vand til fællesvaskeriet i stedet for vandværksvand.

 

Ideerne er animeret ved hjælp af droneflyvninger af Arkitekterne DLBetak v. Dan Lars Betak og kan ses på Youtupe under navnet "Vandhaven".

 

Fonden er 2-3 måneder om at vurdere ansøgningen, så vi venter spændt.