Login

Oktober 2016

Beth Marie Hagemann er blevet beskikket censor i to fag: Six Sigma og Produktionsoptimering fra uddannelsen innovation, produkt og produktion.

 

----

 

Danmarks udsendte soldater, Krigsveteranerne, er en gruppe borgere, der fortjener særlig opmærksomhed, fordi de har kæmpet for en sag og for nogles vedkommende med varige skader både psykisk og fysisk.

 

"Hagemann. Center for Udvikling" er glade for at få chancen for at hjælpe veteranerne ud i job sammen med JumpStart; Beth udfører jobformidlingen efter veteranerne har gennemgået et fysisk og psykisk program hos Kenneth Lindskov.

 

Beth og Kenneth deltager i fyraftensmøde d. 25. oktober i Veterancentret i Ringsted med temaet: "Selvmord og selvmordsadfærd hos veteraner".

 

 

September 2016

Finansforbundet og KEA har sammen sat et uddannelsestilbud op, hvor bl.a. "Iværksætteri i praksis" er udbudt.

 

Beth Marie deltog i infodagen den 2. september og præsenterede indholdet i den uddannelse.

 

12 elever har meldt sig, hvorved uddannelsen starter den 16. september 2016 på Kea, Frederikkevej, i Hellerup, med Beth som underviser.

 

Eksamen med ekstern censor den 18. november 2016. Beths ambition for karaktergennemsnit: 7 og derover ...

 

September byder også på et spændende oplæg af Beth Marie i Senior Erhverv på Lolland-Falster om udvælgelseskriterier i forhold til jobsamtalen, alder og iværksætteri den 27. september kl. 18.00. Tilmeldinger stadig mulig hos Senior Erhverv.

Juli 2016

Beth Marie Hagemann har aflyst sommerferien, fordi IKU har sygdom blandt de ansatte, så Beth varetager bl. a. Jobklubben i Helsingør og hjælper borgere ud i job eller aktivering.

August 2016

Hagemann. Center for Udvikling er hyret af IKU til at hjælpe Gribskovs borgere på kontanthjælp ud i job på mindst 113 timer inden 1. oktober 2016. En stor og udfordrende opgave. Beth Marie tager selv udfordringen op.

 

På første dag havde Beth to ledige, hvoraf den ene allerede har fået en jobsamtale, mandag ugen efter.

Juni 2016

Københavnske borgere visiteret til fleksjob går i arbejde 44 %, hvilket er ret flot: Beth Marie Hagemann er glad på deres vegne!

 

  • Ved siden af opgaverne i Helsingør og København arbejdes der med udviklingsideer, som vi er spændt på...