Login

Juli 2017

DATS er vært for den store internationale Teaterfestival i år. Deltagerne er unge mellem 15-20 år. Beth er ansvarlig kogekone for alle deltagerne ca 95 dagligt til 6 måltider.

 

Der deltager både kristne, muslimer, vegetarer og veganere. Det bliver en logistisk opgave ud over det sædvanlige!

 

Menuen er en appetitvækker med lækkert grønt og godt kød, kager og guf.

Juni 2017

Beth Marie Hagemann er censor den 9. og 23. Juni i henholdsvis Kolding og Ålborg i faget: Kvalitetsoptimering i Six Sigma.

 

Det er en stor fornøjelse at være censor og opleve hvad de studerende har fået ud af opkvalificering.

 

Beth er endvidere den 16. Juni selv til eksamen, for de 2 afgangsstuderende fra KEA, AU i ledelse-produktion og innovation skal til deres endelige eksamen og Beth skal eksaminere.

 

Gribskov har hyret Beth Marie Hagemann til at hjælpe deres borgere, som er omfattet af 225 timers reglen i job. En opgave som Beth har løst for IKU før deres konkurs.

April 2017

Den første Greve-ledige starter job 18. April - Beth's netværk in action!

 

Beth Marie har endnu en censoropgave i Six Sigma på Als og jeg er spændt på caseses og niveau. Der er en problematik om antal A4sider og anslag, da studievejledningen afstedkommer fortolkningsmuligheder, men rektor undersøger.

Maj 2017

IKU og Kenneth Lindskov er hyret af Slagelse Jobcenter til via Veteran Jobstart at håndtere Veteraner med bl.a. PTSD til en samfundsmæssig / personlig genopbygning og jobformidling.

 

Beth Marie Hagemann tager sig af jobformidlingen. Pt er der 3 Veteraner, som Beth hjælper videre i arbejde.

 

En spændende opgave, som kræver forståelse for Veteranernes udfordringer og et match med en arbejdsplads, som både kan rumme og stille krav til den enkelte.

 

IKU gik desværre konkurs 31-5-2017. Det betyder at kandidaterne fra Helsingør og Greve er tilbage på kommunen.

Marts 2017

På Vækstfabrikken i Greve formidler Beth Marie Hagemann job for Greve Jobcenters ledige borgere.

 

Borgerne er uddannede fx cand. merc.'er og har 16 måneders ledighed bag sig. Beth afdækker jobønsker og matcher ud i sit store netværk.