Login

December 2017

Projektstyring i Praksis; KEA har bedt Beth Marie Hagemann om at være censor for hold 7 på 21 studerende fra McDonnalds den 6. og 7. december.

 

”Det er en spændende opgave, hvor jeg først skal læse deres litteratur og skriftlige opgaver, for derpå at være censor på deres eksamensdagen. Det glæder mig at blive brugt til en udviklingsopgave for både de studerende og mig selv.”

 

Karrierecentret for akademikere, Københavns kommune, har lavet aftale med Beth Marie Hagemann om karriererådgivning af de ledige.

 

"Beth har arbejdet med den opgave siden 2003, da hun var ansat i Job Vision. Hun har et stort netværk i erhvervslivet og lommen fuld af gode jobsøgningshint."

 

Aftalen med Karrierecentret kom i stand på baggrund af Linkedin, da Beth efterspurgte opgaver, som supplement til andre ugentlige opgaver.

November 2017

Solbakkens fondprojekt nærmer sig sin endelige udformning. Arbejdet har foregået i tæt samarbejde med Bolig Korsør, Plejecenter Solbakken og Uno.

 

Beth Marie Hagemann har udviklet et projekt som tager udgangspunkt i Retro-tiden fra 80'erne, for at matche  plejecentres beboeres alder og vække deres nysgerrighed, så de får lyst til at være i deres fællesrum og komme ud og nyde haven og naturen.

 

Projektet omfatter en kunstner, som dekorerer bla. en kioskvogn, et Orangeri i haven, springvand, makiser og udendørs tæpper.

 

Sidste skridt i processen er at samle alt og lave budget, og derpå sende ansøgningen til fonden afsted.

September 2017

Gribskov Jobcenter har bedt Beth Marie Hagemann om et oplæg om hendes arbejde som virksomhedskonsulent for ledige med andre udfordringer end ledighed den 25. sept. 2017.

 

"Jeg lægger altid vægt på den individuelle samtale der afdækker hvad jeg kan hjælpe med og derpå kontakter jeg mit netværk eller kontakte fremmede firmaer/arbejdspladser med henblik på det bedste match"

Oktober 2017

Veterandag den 10. okt. 2017 hvor vi skal drøfte Viden om Veteraner:

 

hvordan skaber vi mere grobund for samarbejde?

hvordan møder vi udfordringer, når forskellige aktører skal arbejde sammen?

 

Beth Marie Hagemann er partner i Veteran Jumpstart og har den rolle at hjælpe Veteraner i arbejde eller praktik.

August 2017

Gribskov Jobcenter har henvist en krigsveteran til Veteran Jobstart, hvor målet er at kandidaten bliver i stand til at håndtere sin PTSD og samtidig at kunne arbejde.

 

Beth Marie Hagemann tager sig af den jobrettede afklaring.