Login

Maj 2017

IKU og Kenneth Lindskov er hyret af Slagelse Jobcenter til via Veteran Jobstart at håndtere Veteraner med bl.a. PTSD til en samfundsmæssig / personlig genopbygning og jobformidling.

 

Beth Marie Hagemann tager sig af jobformidlingen. Pt er der 3 Veteraner, som Beth hjælper videre i arbejde.

 

En spændende opgave, som kræver forståelse for Veteranernes udfordringer og et match med en arbejdsplads, som både kan rumme og stille krav til den enkelte.

 

IKU gik desværre konkurs 31-5-2017. Det betyder at kandidaterne fra Helsingør og Greve er tilbage på kommunen.

April 2017

Den første Greve-ledige starter job 18. April - Beth's netværk in action!

 

Beth Marie har endnu en censoropgave i Six Sigma på Als og jeg er spændt på caseses og niveau. Der er en problematik om antal A4sider og anslag, da studievejledningen afstedkommer fortolkningsmuligheder, men rektor undersøger.

Februar 2017

KEA Københavns erhvervsakademi udbyder fra 15. feb. 2017 to afgangselever i IPP - Innovation, produkt og produktion, som Beth Marie Hagemann er vejleder for.

 

"Det er en stor ære at følge studerende til dørs med en fuld akademiuddannelse", siger Beth.

 

-----

 

Solbakken Plejecenter i Korsør har den udfordring at deres borgere ikke kommer ud og nyder deres have og solen i så høj grad som det vil være gavnligt for dem.

 

Derfor er Hagemann. Center for Udvikling på opgaven: hvad kan trække dem ud og hvad inspirerer ældre? Beth tror at en retro kiosk som både kan være ude og inde alt efter vejret med markiser over og hyggeligt dekoreret med retro effekter er sagen.

 

ONO fra Køge og Hagemann. Center for Udvikling arbejder sammen om den opgave.

Marts 2017

På Vækstfabrikken i Greve formidler Beth Marie Hagemann job for Greve Jobcenters ledige borgere.

 

Borgerne er uddannede fx cand. merc.'er og har 16 måneders ledighed bag sig. Beth afdækker jobønsker og matcher ud i sit store netværk.

Januar 2017

Bolig Korsørs afdeling Skovparken har en ide eller flere:

Skovparkens Vandhave

Et frilandsområde skal ændres til et rekreativt område hvor regnvand anvendes miljømæssigt.

Til det mål bruges Hagemann. Center for Udvikling som fundraiser.

Beth tager opgaven fordi hun har mere end 20 års erfaring med held at søge fonde.