Login

September 2017

Gribskov Jobcenter har bedt Beth Marie Hagemann om et oplæg om hendes arbejde som virksomhedskonsulent for ledige med andre udfordringer end ledighed den 25. sept. 2017.

 

"Jeg lægger altid vægt på den individuelle samtale der afdækker hvad jeg kan hjælpe med og derpå kontakter jeg mit netværk eller kontakte fremmede firmaer/arbejdspladser med henblik på det bedste match"

August 2017

Gribskov Jobcenter har henvist en krigsveteran til Veteran Jobstart, hvor målet er at kandidaten bliver i stand til at håndtere sin PTSD og samtidig at kunne arbejde.

 

Beth Marie Hagemann tager sig af den jobrettede afklaring.

Juni 2017

Beth Marie Hagemann er censor den 9. og 23. Juni i henholdsvis Kolding og Ålborg i faget: Kvalitetsoptimering i Six Sigma.

 

Det er en stor fornøjelse at være censor og opleve hvad de studerende har fået ud af opkvalificering.

 

Beth er endvidere den 16. Juni selv til eksamen, for de 2 afgangsstuderende fra KEA, AU i ledelse-produktion og innovation skal til deres endelige eksamen og Beth skal eksaminere.

 

Gribskov har hyret Beth Marie Hagemann til at hjælpe deres borgere, som er omfattet af 225 timers reglen i job. En opgave som Beth har løst for IKU før deres konkurs.

Juli 2017

DATS er vært for den store internationale Teaterfestival i år. Deltagerne er unge mellem 15-20 år. Beth er ansvarlig kogekone for alle deltagerne ca 95 dagligt til 6 måltider.

 

Der deltager både kristne, muslimer, vegetarer og veganere. Det bliver en logistisk opgave ud over det sædvanlige!

 

Menuen er en appetitvækker med lækkert grønt og godt kød, kager og guf.

Maj 2017

IKU og Kenneth Lindskov er hyret af Slagelse Jobcenter til via Veteran Jobstart at håndtere Veteraner med bl.a. PTSD til en samfundsmæssig / personlig genopbygning og jobformidling.

 

Beth Marie Hagemann tager sig af jobformidlingen. Pt er der 3 Veteraner, som Beth hjælper videre i arbejde.

 

En spændende opgave, som kræver forståelse for Veteranernes udfordringer og et match med en arbejdsplads, som både kan rumme og stille krav til den enkelte.

 

IKU gik desværre konkurs 31-5-2017. Det betyder at kandidaterne fra Helsingør og Greve er tilbage på kommunen.