Login

Februar 2017

KEA Københavns erhvervsakademi udbyder fra 15. feb. 2017 to afgangselever i IPP - Innovation, produkt og produktion, som Beth Marie Hagemann er vejleder for.

 

"Det er en stor ære at følge studerende til dørs med en fuld akademiuddannelse", siger Beth.

 

-----

 

Solbakken Plejecenter i Korsør har den udfordring at deres borgere ikke kommer ud og nyder deres have og solen i så høj grad som det vil være gavnligt for dem.

 

Derfor er Hagemann. Center for Udvikling på opgaven: hvad kan trække dem ud og hvad inspirerer ældre? Beth tror at en retro kiosk som både kan være ude og inde alt efter vejret med markiser over og hyggeligt dekoreret med retro effekter er sagen.

 

ONO fra Køge og Hagemann. Center for Udvikling arbejder sammen om den opgave.

Januar 2017

Bolig Korsørs afdeling Skovparken har en ide eller flere:

Skovparkens Vandhave

Et frilandsområde skal ændres til et rekreativt område hvor regnvand anvendes miljømæssigt.

Til det mål bruges Hagemann. Center for Udvikling som fundraiser.

Beth tager opgaven fordi hun har mere end 20 års erfaring med held at søge fonde.

November 2016

KEA afholder eksamen i uddannelsen "AU i innovation, produkt og produktion"'s-faget "Iværksætteri i praksis", der er udgivet under Finansforbundets tilbud til deres medlemmer med Beth Marie Hagemann som underviser og eksaminator fredag den 18. november 2016 fra kl. 09 til 14.

 

 

 

9 studerende forsvarer deres unikke ide overfor censor og Beth.

 

Der er vidt forskellige ideer: B&B, salg af smykker og retro, karrierevejleder, zoneterapeut, ernæringsvejledning, økonomisk rådgiver, etisk-trader, socialøkonomisk rådgiver og stress-coach.

 

......................

 

Resultat:

 

Gennemsnittet blev: 10,2!

December 2016

Beth Marie Hagemann er censor for første gang i Akademiuddannelsen - Service, Produktion, IT, Bygge og Anlæg mv. den 5. december 2016 for Erhvervsakademi Sydvest i faget "Produktionsoptimering".

 

"Det er en spændende opgave, og jeg går til opgaven med stor ildhu", fortæller Beth.

Oktober 2016

Beth Marie Hagemann er blevet beskikket censor i to fag: Six Sigma og Produktionsoptimering fra uddannelsen innovation, produkt og produktion.

 

----

 

Danmarks udsendte soldater, Krigsveteranerne, er en gruppe borgere, der fortjener særlig opmærksomhed, fordi de har kæmpet for en sag og for nogles vedkommende med varige skader både psykisk og fysisk.

 

"Hagemann. Center for Udvikling" er glade for at få chancen for at hjælpe veteranerne ud i job sammen med JumpStart; Beth udfører jobformidlingen efter veteranerne har gennemgået et fysisk og psykisk program hos Kenneth Lindskov.

 

Beth og Kenneth deltager i fyraftensmøde d. 25. oktober i Veterancentret i Ringsted med temaet: "Selvmord og selvmordsadfærd hos veteraner".