Login

August 2011

 

Hagemann. Center for Udvikling har arbejdet på udbud og prækvalifikationer:

SKI, prækvalificering indenfor HR, i samarbejde med Coachled.dk, Henrik Pohl.

Teknologiudvikling.

Dansk Design Centers pulje til industriel design.

LBR Lolland-Falster, i samarbejde med Kanducon.dk, Kenni Andersen

Lolland Udvikling, i samarbejde med Kanducon.dk, Kenni Andersen

Juli 2011

 

Udvikling omfatter i vores verden mange facetter. Hagemann. Center for Udvikling har indgået
samarbejde omkring udvikling af Udkants-Danmark med www.kanducon.dk direktør Kenni
Andersen.

Vores visioner er at skabe vækst og bidrage aktivt for iværksættere og områder af Danmark.

Kalundborg 1. marts 2011

 

Hagemann. Center for Udviklings direktør har 1. marts købt og overtaget Pål’s Bilpleje i Kalundborg, Slagelsevej 138, og døbt det:

 

Beth’s Bilpleje. Firmaet beskæftiger 4 medarbejdere og arbejdsområderne er pleje af biler, MC’ere og campingvogne. Plejen omfatter vask, rengøring, polering, rust fjernelse, opretning af små buler, rensning af måtter og interiør, lugt fjernelse og voks af alle metalflader.

Juni 2011

 

Hagemann. Center for Udvikling har rådgivet og vejledt opfinder Jan Erik Christiansen med det
resultat, at patentretten til en verdensomfattende opfindelse er opnået, og der nu forestår en
teknisk proces med at fremstille den første prototype. Det forløb har taget ½ år.

Forløbet har bl.a. omfattet: virksomhedsplan, kontakt med Væksthus Hovedstaden; Palle Munk,
teknisk kravspecifikation, dialog med produktionsvirksomhed, grafisk designer, forundersøgelse,
budget, fremtidsplanlægning, holding-anparts-selskabsdannelse, udvælgelse af specialister ol.

Beth Marie Hagemann er meget stolt!

Februar 2011

 

Hagemann. Center for Udvikling har givet tilbud på at hjælpe Museet Trelleborg med at løfte besøgstallet fra 29.000 til 200.000 og er indbudt af National Museet, Slagelse Kommune og fonden Trelleborg til præsentation af ideen den 5. april i Slagelse.

 

Hagemann. Center for Udvikling har truffet aftale med specialister til at løfte denne opgave og forventer at starte med 3 medarbejdere på Trelleborg i sommeren 2011.

 

Vores vision om at løfte Udkants-Danmark til Vækst-Danmark omfatter turisttilstrømning, da det skaber arbejdspladser og andre muligheder for vækst erhvervsmæssigt.