Login

Hvordan behandler man de ledige?

 

Læserbrev af Beth Marie Hagemann i Sjællandske d. 27 april 2010.

 

Jeg arbejder som karrierevejleder af nyledige og akademikere og møder hele tiden ledige som intet kender til deres muligheder, før de møder mig efter mindst 4 måneders ledighed. De lediges indtryk er, at det handler om, at de er ledige i længere tid, så jobcentrene kan få refusion, derfor sættes de ledige i aktivering som f. eks. jobsøgningsforløb, der intet rummer, der kan bringe dem videre. De sidder foran en pc og kan slå stillingsopslag op på internettet og søge, men de får ingen rådgivning eller kneb til at målrette deres ansøgning.

Og de ledige får f. eks. heller ikke det råd, at de kan prøve sig selv af i en virksomhedspraktik hos en arbejdsplads, uanset om den er offentlig eller privat, helt gratis for arbejdspladsen, fra første dag i deres ledighedsperiode. Succesen efter virksomhedspraktik fortæller, at efter 3 praktikker, så er den ledige i job igen. De ledige er heller ikke tilstrækkeligt oplyst om deres ret til 6 ugers selvvalgt kursus, som skal være i deres første ledighedsperiode og ikke behøver at følge efter hinanden i de 6 uger og det behøver heller ikke at være specielt jobmålrettet eller opkvalificerende på den eksisterende uddannelse eller erfaring.

Selvvalgt er netop ordet, som gør det muligt at prøve noget helt andet. Rendegraveføren kan f. eks. gå på pilefletkursus, kontorassistenten kan gå  på buschaufførkursus og på den måde kan en ledig få  et godt nyt udgangspunkt for en karriere og efter kurset kan tilbyde en arbejdsplads sin arbejdskraft i den nævnte virksomhedspraktik. Som reglerne er nu kan den ledige så fortsætte i et offentligt job med løntilskud, i øvrigt også fra første dag i ledighedsperioden, og hvis det er et privat firma, så kan der gives tilskud til lønnen efter 6 måneders ledighed. Der er så mange ledige som kunne få en ny spændende karriere ved at kende disse muligheder og få hjælp til at komme videre i stedet for kun at blive oplyst om pligterne som ledig.

"Sjællandske forelagde ovenstående for jobcenterchef Hans Erik Lund Rasmussen, og modtog følgende kommentar:

- Jeg synes, Beth Marie Hagemann skal være forsigtig med at udtale sig på vegne af samtlige ledige. På Jobcenter Slagelse møder vi i sagens natur rigtig mange ledige - og det billede som Hagemann her tegner, kan jeg i hvert fald ikke genkende".