Login

Juni 2020

Juni begyndte med en friluftsgudstjeneste i Nakskov den 1. juni, hvor biskoppen prædikede.

 

En smuk sommerdag med god stemning og hvor Beth uddelte liturgi og salmer til de tililende bilers folk. Alle præster fra vestre provsti deltog.

 

Denne måned rummer en åbning af jobcentrene i ØstDanmark med telefoniske samtaler med de ledige kandidater. Det beskæftiger vi os med i denne tid og ser at jobmarkedet åbner sig for akademikere, som Beth siger.

 

Alle større forsamlingsmøder og ingen kundemøder endnu pga corona-krisen, men vi er her stadig og kan kontaktes på mobil: 20 63 12 40.

Maj 2020

Som en del af Jobcenter Københavns akademiker indsats kontaktes de ny-ledige akademikere og tilbydes On-line forløb i jobsøgning, fx den gode ansøgning, vigtige elementer i CV, råd til jobsamtalen osv.

 

"Hagemann. Center for Udvikling" er med i den indsats, for Beth Marie er en af jobkonsulenterne, tilknyttet akademikerindsatsen, på jobcentret Gl. Køge Landevej i Valby.

 

I forbindelse med Frederiksbergs jobcenters indsats med akademikere, er Beth Marie med til at hjælpe bekymrede akademikere med svar på spørgsmål i Corona-krisen. 

Marts 2020

I marts måned er der meget på programmet:

 

Karrierevejledning af ph.d. kandidat i Nykøbing F., som søger ud i akademisk job.

 

Introkursus som nyansat præst i Kirkeministeriet, hvor Beth Marie deltager i Ringsted. "Spændende at opleve, at man som præst gives introduktion til jobbet", siger Beth.

 

Udflugt med Soraner Netværket's Q-team til Sorø Klosterkirke og Sorø Akademis bibliotek.

 

Kursus i kirkebogsføring i Maribo.

 

Kursus om konfirmandundervisning og velegnede nye salmer til samme.

April 2020

April i år 2020 er præget af Corona-nedlukning i Danmark.

 

Det betyder at firmaet arbejder fra hovedkontoret og betjener kunder virtuelt, på mail og mobil.

 

Heldigvis har vi flere kunder, som har valgt at honorerer os, selvom vi ikke møder på kundelokationerne.

 

De fremtidige planer er alle skrinlagt, indtil statsministeren åbner landet og arbejdet igen.

 

Biskop Marianne Gaarden har bedt Beth Marie hjælpe som præstevikar over sommeren, således at vikariatet i Kappel, Langø, Arninge og Vestenskov er forlænget til 1. september 2020.

Februar 2020

Biskop Marianne Gaarden har tilbudt Beth Marie en forlængelse af præstevikariatet til 30. juni 2020, på 50 %, som Beth har takket ja til.

 

Præstenopgaven omfatter betjening af Kappel-Langø-Arninge og Vestenskov, samt bidrage ved konfirmandundervisningen i Stormarkskirken i Nakskov hver tirsdag.

 

Beth Marie er censor for AU, Innovation, Produkt og Produktion, i faget produktionsoptimering d. 7. feb. 2020 på Zealand i Slagelse. "Det er altid en fornøjelse at høre, hvad mine kolleger har lært de studerende", udtaler Beth.

 

Forsvarsministeriet har workshop den 25. feb. 2020 i Fredericia med titlen: Udsatte veteraner i beskæftigelse, herunder fleksible ansættelser og ordninger. Beth deltager som repræsentant fra Veteran JumpStart og ser frem til videndeling med andre aktører. www.veteranjumpstart.dk 

 

Som bosidende privat på Lolland, er det dejligt at læse, at kommunen har valgt at prioritere Veteranindsatsen i år og Beth har dialog angående dette med formand for social- og arbejdsmarkedsudvalget Vibeke Grave, i håb om at VeteranJumpStart kunne få mulighed for at hjælpe PTSD-ramte Veteraner på Lolland tættere på arbejdsmarkedet, som vi har gjort i andre egne af landet.