Login

Juli 2016

Beth Marie Hagemann har aflyst sommerferien, fordi IKU har sygdom blandt de ansatte, så Beth varetager bl. a. Jobklubben i Helsingør og hjælper borgere ud i job eller aktivering.