Login

Juni 2016

Københavnske borgere visiteret til fleksjob går i arbejde 44 %, hvilket er ret flot: Beth Marie Hagemann er glad på deres vegne!

 

  • Ved siden af opgaverne i Helsingør og København arbejdes der med udviklingsideer, som vi er spændt på...