Login

Oktober 2020

Efteråret er på vej og giver tid til refleksion over samtale-typer; i "Hagemann. Centr for Udvikling" arbejder vi med udvikling, mennesker og områder/projekter som vil noget andet end der, hvor de er lige nu.

 

Til det bruges elementer af samtaletyperne opremset nedenfor:

 

Coaching gør personen i stand til at træffe bevidste beslutninger og handle, så personen bliver herre i eget liv.

 

Supervision af en anden, gør at den anden kan løse arbejdsopgaver med større tilfredsstillelse.

 

Mediation er når der er en 3. person, som oversætte udfordringer mellem to parter.

 

Vejledning hænger sammen med viden om et bestemt område eller lovgivning, som formidles videre til en, som ikke ved så meget.

 

Kognitiv terapi er at lære den enkelte at tænke positivt ud fra, at vi er hvad vi tænker, - lært af oplevelser og erfaringer fra ungdommen, for at få fokus væk fra depression og "ked af det".

 

Systemisk terapi er at behandle menneskelige problemer ud fra en social kontekst, fx i familien.

 

Narrativ terapi tager udgangspunkt i at vi er en del af historien, af fortællingerne og for at få et godt liv, må vi nogen gange finde på nye historier for at bryde mønstre.

 

Socialkonstruktivismen er sammenhængen med vores sociale omgivelser og deres påvirkning af en selv. Det miljø du befinder dig i, påvirker dig.

 

Dialogisk terapi mellem en mentor og en mentee opstår, når mentor spørger ind og er fordomsfri og uden holdning til noget, som mentee udtaler sig om eller har holdning til. De drøfter på den ene og på den anden side.

 

Reflekterende team er så moderne, hvor man lytter, siger sine tanker højt og modtageren reflektere over udsagnene. Der kan opstå mange nye gode ideer.