Login

September 2020

Et nyt 10-år er åbnet:

 

Måneden lagde ud med Lolland-Falsters Stiftspræstestævne i Maribo, den 1. og 2. september. Beth Marie deltog, selvom Stiftsvikarstillingen var ophørt 31-8-20. Der var mange spændende oplæg og dejlig sangundervisning samt andagt i Maribo Domkirke.

 

"Det giver en indre sjælero at deltage i disse stævner og mødet med præstekolleger er fantastisk", siger Beth

 

På sigt er det en plan at finde et embede at søge, deltid eller fuldtid, det må fremtiden vise.

 

I hovedkontoret på Nykøbing Landevej 58, Slagelse, har der været temmelig store udfordringer med en lejer i privat-huset som ikke kunne vedligeholde ejendommen som aftalt i lejekontrakten. Det vil tage noget tid endnu før hovedkontoret er visibelt for kunder og samarbejdspartnere, desværre. Men vi arbejder på det, som man siger...

 

På karrierevejledningssiden er der travlhed med akademikere, som har mistet arbejdet pga. Corona-krisen eller er nyuddannede, og som vil hjælpes videre i deres karriere. Vi tilbyder individuel vejledning i 3 måneders forløb og har normalt en effekt på 89% i job efter 3 månederes forløb.

 

Vores indsats i forbindelse med det store projekt Vandhaven har desværre ikke båret frugt endnu: vi fik afslag fra en af de store fonde. Det får os dog ikke til at tabe modet, så nu afventer vi kundens næste ønske.