Login

Juni 2019

Beth Marie har på vegne af Bolig Korsørs afdeling 26, Skovparken, den store fornøjelse at indbyde alle Vandhavens entreprenører mandag den 17. juni 2019 for at lave tids- og arbejdsplan for projektet.

 

Projektet er færdigt i animationsfilm og situationsplan og nu forestår det store arbejde med at planlægge det hele.

 

Vi håber at få projektet færdiggjort til fondsansøgning i sommer og søge snarest efter juli, udtaler Beth.

 

-------------------------------------------------------------------------

 

Som underleverandør for jobcentre, følger vi med og deltager i opdateringskurser bl. a. i Schultz Fasit på Frederiksberg Jobcenter den 18. juni 2019.