Login

December 2017

Projektstyring i Praksis; KEA har bedt Beth Marie Hagemann om at være censor for hold 7 på 21 studerende fra McDonnalds den 6. og 7. december.

 

”Det er en spændende opgave, hvor jeg først skal læse deres litteratur og skriftlige opgaver, for derpå at være censor på deres eksamensdagen. Det glæder mig at blive brugt til en udviklingsopgave for både de studerende og mig selv.”

 

Karrierecentret for akademikere, Københavns kommune, har lavet aftale med Beth Marie Hagemann om karriererådgivning af de ledige.

 

"Beth har arbejdet med den opgave siden 2003, da hun var ansat i Job Vision. Hun har et stort netværk i erhvervslivet og lommen fuld af gode jobsøgningshint."

 

Aftalen med Karrierecentret kom i stand på baggrund af Linkedin, da Beth efterspurgte opgaver, som supplement til andre ugentlige opgaver.