Login

Februar 2021

Danmarks nedlukning blev lige forlænget til 28-2-21. Øv øv.

 

Heldigvis kommer mange ledige akademikere i job og får chancen for at udvikle sig. Beth Marie hjælper akademikere på henholdsvis København og Frederiksbergs akademikercentre med gode ideer til hvor deres næste job kan findes.

 

 

Januar 2021

Alle ønskes et rigtigt godt og lykkebringende nytår 2021.

 

I Hagemann. Center for Udvikling har Beth Marie fået en spændende udfordring for KEA, Københavns Erhvervsakademi, som underviser i faget "Kvalitetsoptimering med LEAN og Six Sigma" på online-basis på grund af Corona.

 

Faget ligger i Beths specialistområde, "Innovation, produkt og Produktion".

 

Eleverne kommer fra produktionsvirksomheder i Danmark og de har alle fuld gang i deres diplom.

 

Der er fokus på metoder indenfor optimeringer og efter undervisningen er der eksamen med ekstern censor. Vi skulle begynde den 19. januar 2021, men pga. få kursister og Corona, så er start udsat til den 6. april 2021.

November 2020

I november giver "Hagemann. Center for Udvikling" to tilbud:

 

- et undervisningsforløb på 10 ETCS-point på Kvalitetsoptimering til kursister hos KEA; Københavns Erhvervsakademi.

 

Forløbet er et 6 ugers forløb med undervisning, individuelle opgaver og aflevering af en case til eksamen med ekstern censor. Beth Marie laver undervisningsplanen og underviser selv. "Det er altid spændende at møde nye studerende, som vil certificeres i deres arbejdsområde".

 

- et undervisningsforløb for akademikere som vil gå freelancevejen i deres karriere, for Frederiksberg Akademikercenter.

 

Forløbet er bygget op på den enkeltes ide om hvor der kan findes freelanceopgaver. En branchekendt mentor skal følge dem og støtte med opgaver, deltidsjob eller et praktikforløb på 4 uger.

 

Der er en mulig erhvervslejer på vej til hovedkontoret på Nykøbing Landevej 58, 4200 Slagelse. "Det er en glæde hvis en anden virksomhed kan anvende vores lokaliteter og indgå i kontorfællesskab", siger Beth Marie.

December 2020

Løvens Hule d. 2. december i Frederiksberg Erhvervsforum

 

- hvor kommunens freelancere skal præsentere deres forretningsideer, SWOT-analyser, tidsplaner, kundegrundlag osv.

 

 

- dommerpanel af bl.a. direktør og cand theol Beth Marie Hagemann fra "Hagemann. Center for Udvikling" og forretningsudvikler Michael Andersen fra Copenhagen Business Hub, Erhvervshus Hovedstaden

Oktober 2020

Efteråret er på vej og giver tid til refleksion over samtale-typer; i "Hagemann. Centr for Udvikling" arbejder vi med udvikling, mennesker og områder/projekter som vil noget andet end der, hvor de er lige nu.

 

Til det bruges elementer af samtaletyperne opremset nedenfor:

 

Coaching gør personen i stand til at træffe bevidste beslutninger og handle, så personen bliver herre i eget liv.

 

Supervision af en anden, gør at den anden kan løse arbejdsopgaver med større tilfredsstillelse.

 

Mediation er når der er en 3. person, som oversætte udfordringer mellem to parter.

 

Vejledning hænger sammen med viden om et bestemt område eller lovgivning, som formidles videre til en, som ikke ved så meget.

 

Kognitiv terapi er at lære den enkelte at tænke positivt ud fra, at vi er hvad vi tænker, - lært af oplevelser og erfaringer fra ungdommen, for at få fokus væk fra depression og "ked af det".

 

Systemisk terapi er at behandle menneskelige problemer ud fra en social kontekst, fx i familien.

 

Narrativ terapi tager udgangspunkt i at vi er en del af historien, af fortællingerne og for at få et godt liv, må vi nogen gange finde på nye historier for at bryde mønstre.

 

Socialkonstruktivismen er sammenhængen med vores sociale omgivelser og deres påvirkning af en selv. Det miljø du befinder dig i, påvirker dig.

 

Dialogisk terapi mellem en mentor og en mentee opstår, når mentor spørger ind og er fordomsfri og uden holdning til noget, som mentee udtaler sig om eller har holdning til. De drøfter på den ene og på den anden side.

 

Reflekterende team er så moderne, hvor man lytter, siger sine tanker højt og modtageren reflektere over udsagnene. Der kan opstå mange nye gode ideer.