Login

Maj 2020

Som en del af Jobcenter Københavns akademiker indsats kontaktes de ny-ledige akademikere og tilbydes On-line forløb i jobsøgning, fx den gode ansøgning, vigtige elementer i CV, råd til jobsamtalen osv.

 

"Hagemann. Center for Udvikling" er med i den indsats, for Beth Marie er en af jobkonsulenterne, tilknyttet akademikerindsatsen, på jobcentret Gl. Køge Landevej i Valby.

 

I forbindelse med Frederiksbergs jobcenters indsats med akademikere, er Beth Marie med til at hjælpe bekymrede akademikere med svar på spørgsmål i Corona-krisen. 

April 2020

April i år 2020 er præget af Corona-nedlukning i Danmark.

 

Det betyder at firmaet arbejder fra hovedkontoret og betjener kunder virtuelt, på mail og mobil.

 

Heldigvis har vi flere kunder, som har valgt at honorerer os, selvom vi ikke møder på kundelokationerne.

 

De fremtidige planer er alle skrinlagt, indtil statsministeren åbner landet og arbejdet igen.

 

Biskop Marianne Gaarden har bedt Beth Marie hjælpe som præstevikar over sommeren, således at vikariatet i Kappel, Langø, Arninge og Vestenskov er forlænget til 1. september 2020.

Februar 2020

Biskop Marianne Gaarden har tilbudt Beth Marie en forlængelse af præstevikariatet til 30. juni 2020, på 50 %, som Beth har takket ja til.

 

Præstenopgaven omfatter betjening af Kappel-Langø-Arninge og Vestenskov, samt bidrage ved konfirmandundervisningen i Stormarkskirken i Nakskov hver tirsdag.

 

Beth Marie er censor for AU, Innovation, Produkt og Produktion, i faget produktionsoptimering d. 7. feb. 2020 på Zealand i Slagelse. "Det er altid en fornøjelse at høre, hvad mine kolleger har lært de studerende", udtaler Beth.

 

Forsvarsministeriet har workshop den 25. feb. 2020 i Fredericia med titlen: Udsatte veteraner i beskæftigelse, herunder fleksible ansættelser og ordninger. Beth deltager som repræsentant fra Veteran JumpStart og ser frem til videndeling med andre aktører. www.veteranjumpstart.dk 

 

Som bosidende privat på Lolland, er det dejligt at læse, at kommunen har valgt at prioritere Veteranindsatsen i år og Beth har dialog angående dette med formand for social- og arbejdsmarkedsudvalget Vibeke Grave, i håb om at VeteranJumpStart kunne få mulighed for at hjælpe PTSD-ramte Veteraner på Lolland tættere på arbejdsmarkedet, som vi har gjort i andre egne af landet.

Marts 2020

I marts måned er der meget på programmet:

 

Karrierevejledning af ph.d. kandidat i Nykøbing F., som søger ud i akademisk job.

 

Introkursus som nyansat præst i Kirkeministeriet, hvor Beth Marie deltager i Ringsted. "Spændende at opleve, at man som præst gives introduktion til jobbet", siger Beth.

 

Udflugt med Soraner Netværket's Q-team til Sorø Klosterkirke og Sorø Akademis bibliotek.

 

Kursus i kirkebogsføring i Maribo.

 

Kursus om konfirmandundervisning og velegnede nye salmer til samme.

Januar 2020

Rigtigt Godt Nytår 2020

 

Vores 10 års jubilæumsår.

 

Mange spændende opgaver er løst på de 10 år. 3 firmaer opstod og endte i at vi samlede aktiviteterne under et cvr nr og ApS.

 

Nu tager vi hul på et nyt årti, Gud ved hvad det vil bringe?

 

Vi håber at blive udfordret fortsat og udvikle os, så vores kunder fortsat kan få den gode oplevelse, som de er vant til.

 

I januar er der fart på og det handler både om møde med Københavns Erhvervshus, ny beskæftigelseslovgivning, forskellige Nytårskure og netværksmøder.

 

Efter aftale med KEA er der programsat et forløb med Kvalitetsoptimering med Six Sigma i foråret hvor medarbejdere i job kan opkvalificeres i processer. Se KEA.dk opkvalificering.

 

Beth Marie er endvidere booket som censor i Produktionsoptimering i starten af februar.