Login

August 2020

10 - års jubilæums måned

 

Tiden flyver afsted og mange opgaver er blevet løst. Det er dejligt at kunne se tilbage på og fremad med gode opgaver i støbeskeen.

 

Deltidsbeskæftigelse som sognepræst satte en streg under, at vi skal have med mennesker at gøre.

Juli 2020

Det er en god nyhed, at der endelig er blevet sendt en fondsansøgning afsted for Bolig Korsør.

 

Efter flere års arbejde, har fundraiser Beth Marie Larsen Hagemann samlet alle trådene og budget, så ansøgningen kunne sendes til Real Dania (den 22-6-2020).

 

Der søges om midler til at realiserer ideer til at genanvende regnvand i afdeling "Skovparken" i Korsør. Ideerne er både som natur-vand-oplevelser og som vand til fællesvaskeriet i stedet for vandværksvand.

 

Ideerne er animeret ved hjælp af droneflyvninger af Arkitekterne DLBetak v. Dan Lars Betak og kan ses på Youtupe under navnet "Vandhaven".

 

Fonden er 2-3 måneder om at vurdere ansøgningen, så vi venter spændt.

Maj 2020

Som en del af Jobcenter Københavns akademiker indsats kontaktes de ny-ledige akademikere og tilbydes On-line forløb i jobsøgning, fx den gode ansøgning, vigtige elementer i CV, råd til jobsamtalen osv.

 

"Hagemann. Center for Udvikling" er med i den indsats, for Beth Marie er en af jobkonsulenterne, tilknyttet akademikerindsatsen, på jobcentret Gl. Køge Landevej i Valby.

 

I forbindelse med Frederiksbergs jobcenters indsats med akademikere, er Beth Marie med til at hjælpe bekymrede akademikere med svar på spørgsmål i Corona-krisen. 

Juni 2020

Juni begyndte med en friluftsgudstjeneste i Nakskov den 1. juni, hvor biskoppen prædikede.

 

En smuk sommerdag med god stemning og hvor Beth uddelte liturgi og salmer til de tililende bilers folk. Alle præster fra vestre provsti deltog.

 

Denne måned rummer en åbning af jobcentrene i ØstDanmark med telefoniske samtaler med de ledige kandidater. Det beskæftiger vi os med i denne tid og ser at jobmarkedet åbner sig for akademikere, som Beth siger.

 

Alle større forsamlingsmøder og ingen kundemøder endnu pga corona-krisen, men vi er her stadig og kan kontaktes på mobil: 20 63 12 40.

April 2020

April i år 2020 er præget af Corona-nedlukning i Danmark.

 

Det betyder at firmaet arbejder fra hovedkontoret og betjener kunder virtuelt, på mail og mobil.

 

Heldigvis har vi flere kunder, som har valgt at honorerer os, selvom vi ikke møder på kundelokationerne.

 

De fremtidige planer er alle skrinlagt, indtil statsministeren åbner landet og arbejdet igen.

 

Biskop Marianne Gaarden har bedt Beth Marie hjælpe som præstevikar over sommeren, således at vikariatet i Kappel, Langø, Arninge og Vestenskov er forlænget til 1. september 2020.