Login

Arbejdspladsudvikling

 

Hagemann. Center for Udvikling arbejder for et koncept, hvor arbejdspladsens visioner og medarbejdere samstemmes, så bundlinjen fortsat øges. Vi har et overordnet mål: keep it simple.

 

Hagemann. Center for Udvikling er unik ved at henvende sig til små og mellemstore arbejdspladser, som ikke har mange år på bagen, men hvor behovet for udvikling er dukket op igen for at have en fortsat tilknytning på markedet.

 

Vi udvikler arbejdspladser, ledere og medarbejdere på tværs i organisationen. Vi arbejder med udvikling, hvor vægten er lagt på praktisk omsættelighed. Vi er specielt gode til at tage udgangspunkt i teorier bag arbejdspladsens visioner og ledelsens implementering, så alle medarbejdere har samme mål.

 

Hagemann. Center for Udvikling analyserer den enkelte medarbejder, og vi ser på gruppedynamikken og arbejdspladsens overordnede mål med visionerne.

 

Vi involverer medarbejderne og laver forandringsprocesser, hvor man med det samme kan se udvikling og dermed få medarbejderne til at blive endnu bedre til det, de er gode til.